کربوهیدرات‌‌ ها

کربوهیدرات‌‌ها، مانند گلوکز، گالاکتوز و نشاسته، نقش مهمی در زندگی روزمره ایفا می‌کنند. عملکرد اصلی کربوهیدرات‌ها ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل انرژی است. فروشگاه ATR-MED طیف گسترده‌ای از کربوهیدرات‌ها ازجمله مونوساکاریدهای ساده و دی ساکاریدها به همراه الیگوساکاریدهای زنجیره‌ای طولانی‌تر و پلی ساکاریدها را ارائه می‌دهد.

قیمت

قیمت