آنتی بادی و ایمونواسی

فروشگاه ATR-MED با ارائه آنتی‌بادی‌های اولیه و ثانویه، کنترل‌های ایزوتیپ و کیت‌های الایزا، نیاز اولیه شمارا برای انجام تست‌های الایزا، وسترن بلات، ایمونوهیستوشیمی یا سایر سنجش‌های مرتبط با حوزه آنتی‌ بادی‌ و ایمونواسی پوشش می‌دهد.

اسکرول به بالا