مواد بیوشیمیایی

مواد بیوشیمیایی که در آزمایش‌ها خود استفاده می‌کنید به‌طور مستقیم بر کیفیت و تکرارپذیری نتایج شما تأثیر می‌گذارد. آگاروز، آنتی‌بیوتیک‌ها، بافرهای بیولوژیکی، دترجنت‌ها، کیت‌ها و سایر مواد بیوشیمیایی موجود در فروشگاه ATR-MED محصولاتی در سطح جهانی هستند که دارای قیمت رقابتی بوده که توسط مجموعه ما انتخاب و جمع‌آوری‌شده و تعهد به کیفیت را برای مشتری پشتیبانی می‌کنند.

قیمت

قیمت