مواد شیمیایی

بیش از 5000 قلم از مواد شیمیایی از بهترین تولید کنندگان معتبر جهانی همچون سیگما و مرک، توسط فروشگاه ATR-MED ارائه می شود که شامل اسیدها و بازها، نمک ها، حلال ها، مواد سنتز شیمیایی، معرف های واکنش های شیمیایی و انواع جاذب ها و عامل های خشک کننده می باشد.

قیمت

قیمت