آمینو اسیدها

آمینو اسیدها (AAs) گروهی از مولکول‌های آلی است که از یک گروه آمین بازی (-NH2)، یک گروه کربوکسیل اسیدی (-COOH) و یک گروه R آلی (زنجیره جانبی) تشکیل‌شده است که برای هراسید آمینه منحصربه‌فرد است. اسیدهای آمینه‌ها را می‌توان به سه گروه ضروری، غیرضروری و شرطی طبقه‌بندی کرد. فروشگاه ATR-MED عرضه‌کننده سبد جامعی از انواع آمینواسیدها می‌باشد.

قیمت

قیمت