آنزیم‌ها، مهار‌کننده‌ها و سوبستراها

مجموعه کاملی از آنزیم‌ها، مهار کننده‌ها و سوبستراها که در حوزه های سیگنالینگ سلول، ایمونولیبلینگ، بیولوژی مولکولی، تعیین توالی و… کاربرد دارند؛ از برندهای معتبر جهانی در فروشگاه ATR-MED ارائه میشود.

قیمت

قیمت