دترجنت ها و سورفکتانت ها

دترجنت ‌هایی مانند سدیم دود سیل سولفات سدیم (SDS)، Triton™ X-100 و CHAPS مواد پاک‌کننده سطحی هستند که در حل کردن مولکول‌های آب‌گریز مؤثر هستند. دترجنت‌ها شامل دترجنت های آنیونی، دترجنت های کاتیونی، دترجنت های zwitterionic، دترجنت های غیر یونی و آنتی فوم‌ها هستند. فروشگاه ATR-MED طیف گسترده‌ای از دترجنت های و سورفکتانت ها را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیق و تولید شما ارائه می‌دهد.

قیمت

قیمت