لیپیدها

لیپیدها گروه متنوعی از ترکیبات با عملکردهای مختلف مانند اجزای ساختاری در غشاهای سلولی، منبع ذخیره انرژی یا مولکول‌های سیگنالینگ سلول هستند. لیپیدها مولکول‌های کوچک آب‌گریز یا آمفیفیلیک هستند و به هشت دسته: اسیدهای چرب، گلیسیرولیپیدها، گلیسیروفسفولیپیدها، اسفنگولیپیدها، ساکارولپیدها، پلی کتیدها، استرول و لیپیدهای پرنول تقسیم می‌شوند.

فروشگاه ATR-MED اسیدهای چرب، گلیسیریدها، اسفنگولیپیدها، لیپیدهای فعال زیستی و بسیاری دیگر از لیپیدهای را باکیفیت بالا که تحقیقات شما به آن نیاز دارد، تهیه و عرضه‌ می‌نماید.

It seems we can't find what you're looking for.

قیمت

قیمت