کشت سلول

کشت سلول برای تحقیقات در دانشگاه‌ها، بیوتکنولوژی، داروسازی و صنعت یک نیاز اساسی است. این‌که آیا هدف شما ایجاد مدل‌های سلولی برای پاسخ به سؤالات بوده و یا تولید پروتئین‌های نوترکیب یا ذرات ویروسی است، فروشگاه ATR-MED همه نیاز شمارا برای نگه‌داشتن و کشت سلول تأمین می‌کند. فروشگاه ATR-MED ازسرم جنین گاو (FBS) گرفته تا محیط کشت، مکمل‌ها و معرف‌های محافظت از انجماد و فرآورده‌های مخصوص کشت را ارائه می‌دهد.

اسکرول به بالا