سفارش سنتز پپتید

📌 دانلود فایل سفارش (کلیک کنید)

 

🌀 راهنمای تکمیل فایل سفارش سنتز پپتید 🌀

 

📣📣📣 توجه نمایید برای خوانش صحیح فرم اکسل، ورژن برنامه آفیس نصب شده بر روی کامپیوتر شما باید 2010 به بالا باشد.

 • ابتدا مشخصات فاکتور شونده را پر نمایید. لطفا توجه فرمایید پیش فاکتور به مشخصات این فرد صادر شده و به ایمیل این فرد ارسال میگردد

 • مشخصات سفارش دهنده را پر نمایید. لطفا توجه فرمایید تعداد پپتید سفارش شده را ذکر نمایید.

 • نام نمونه باید شامل حروف انگلیسی و دو عدد باشد. این نام برای شرکت Biomatik فرستاده شده و در دیتا شیت نهایی که با ژن سنتز شده فرستاده می شود این نام ذکر میشود.

 • (sequence (N toward C: سکانس پپتید از سمت N به C وارد کنید و از گذاشتن فاصله و ذکر اعداد جلوگیری نمایید.

 • Length: تعداد اسیدآمینه تشکیل شده پپتید را ذکر نمائید.

 • Amount: مقدار پپتید مد نظرتان برای سنتر را تایپ نمایید.

 • Purity: میزان خلوص پپتید سنتز شده را در این قسمت ذکر کنید. هر چه قد مقدار خلوص بالاتر باشد هزینه سنتز بالاتر می رود.

 • Aliquots: به طور معمول شرکت بیومتیک کانادا الیکوت پپتید سنتز شده را در 5 ویال به صورت رایگان انجام می دهد.

 • Modification: در این قسمت تغییراتی که در توالی مد نظرتان است در قسمت N ترمینال یا C ترمینال ذکر نمائید. به طور پیش فرض تغییراتی که شرکت Biomatik کانادا انجام می دهد در فایل اکسل آورده شده است و می توانید انتخاب نمائید در غیر این صورت تغییرات مد نظر را در Other Modifications تایپ نمائید.

 • TFA Removal: حذف نمک TFA بر اساس نیاز مشتری زمانی که کار حساس هست و بعنوان مثال پپتید سنتز شده به منظور تیمار سلول به کار می رود، قابل انجام است که شامل هزینه اضافی خواهد شد.

 • Solubility Test: انجام تست سنجش حلالیت پپتید به صورت رایگان قابل انجام است.

 • در انتها پس از تکمیل فرم فایل اکسل را به ایمیل شرکت به آدرس info@atrmed.com ارسال نمایید.