آنزیم‌ها

فروشگاه ATR-MED طیف وسیعی از آنزیم‌های اکسیدردوکتاز، تراسفراز، هیدرولاز، لیاز، ایزومراز و لیگاز را ارائه میدهد.

قیمت

قیمت