سنتز شیمیایی

فروشگاه ATR-MED عرضه‌کننده جامع‌ترین طیف از محصولات سنتز شیمیایی که شامل بلوک‌های ساختاری آلی، هتروسیکل های عملکردی، کاتالیزورها و لیگاندهای متنوع و معرف‌های کارال برای سنتز آسیمتریک و مایعات یونی است، می‌باشد.

اسکرول به بالا