آنتی‌بادی‌‌های اولیه

آنتی‌بادی‌‌های اولیه ارائه شده در فروشگاه ATR-MED شامل حوزه‌های مرتبط با وسترن بلات، فلوسایتومتری، ایمونوهسیتوشیمی، ایمونوفلورسانس و … است که نیاز اولیه شمارا برای انجام این تست‌ها یا سایر سنجش‌ها پوشش می‌دهد.

قیمت

قیمت