کیت‌‌های الایزا

کیت‌ های الایزا برای انواع آنتی‌ژن‌ها، پروتئین‌ها و پپتیدها ازجمله سایتوکاین‌های مختلف در فروشگاه ATR-MED قابل تهیه و خریداری هست.

قیمت

قیمت