PCR

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) یک روش پایه و مهم در آزمایش‌های مولکولی است. PCR برای همانندسازی و ازدیاد توالی DNA خاص یا RNA از منابع مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد و روشی آسان و مقرون‌به‌صرفه است. فروشگاه ATR-MED کیت‌ها و آنزیم‌های تخصصی برای انواع PCR را ارائه می‌دهد.

قیمت

قیمت