جداسازی و تخلیص DNA و RNA

در فروشگاه ATR-MED مجموعه متنوعی از کیت های جداسازی و تخلیص DNA و RNA برای جداسازی سریع، ساده و مقرون‌به‌صرفه اسیدهای نوکلئیک از انواع مختلف نمونه‌ها ارائه شده است. این محصولات شامل کیت‌های جداسازی و تخلیص پلاسمید، DNA ژنومی، RNA و Clean-up می باشند.

قیمت

قیمت