مواد شیمیایی و معرف‌های بیولوژی مولکولی

تحقیقات بیولوژی مولکولی برای اطمینان از نتایج دقیق نیاز به استفاده از مواد شیمیایی و معرف‌های بیولوژی مولکولی با خلوص و کیفیت بالا دارد. فروشگاه ATR-MED برای جنبه‌های مختلف تحقیقات بیولوژی مولکولی طیف گسترده ای از مواد شیمیایی تحقیقاتی را ارائه می‌دهد.

قیمت

قیمت