محیط‌های کشت

امروزه محیط‌های کشت سلولی در پاسخ به نیاز به انواع محیط‌های کشت سلولی فیزیولوژیک برای انواع سلول‌ها اصلاح‌شده است. این‌که آیا شما در حال کشت سلولی با فنوتیپ‌های معلق یا چسبنده هستید، نیاز به محیط کشت با گلوتامین زیاد یا کم دارید، محیط پودری یا مایع مصرف می‌کنید؛ میتوانید تمامی آنچه را که برای کشت سلول لازم دارید در فروشگاه ATR-MED پیدا کنید.

قیمت

قیمت