بایگانی‌های خدمات - شرکت آرکا طب روهام
Microsynth

خدمات تعیین توالی شرکت Microsynth

خدمات تعیین توالی شرکت Micro ynth شرکت آرکا طب روهام (ATR) برای اولین بار در ایران با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری شرکت Micro ynth سوئیس، قادر به ارائه خدمات تعیین توالی شرکت Micro ynth به روش سنگر (Sanger) می‌باشد شرکت ...
نگه‌داری و پاساژ-رده‌های سلولی

نگه‌داری و پاساژ رده‌های سلولی

خدمات نگه‌داری و پاساژ رده‌های سلولی شرکت آرکا طب روهام &nb p; خدمات نگه‌داری و پاساژ رده‌های سلولی شرکت آرکا طب روهام (ATR) آماده پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی مختلف از جمله مطالعه سلول‌ها ازنظر نحوه رشد، ...
طراحی پرایمر و پروب

طراحی پرایمر و پروب

طراحی پرایمر و پروب خدمات طراحی پرایمر و پروب را شرکت آرکا طب روهام (ATR) با استفاده از قدرتمندترین نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک در راستای پاسخگویی به نیاز پروژه تحقیقاتی شما ارائه می‌دهد ابتدا در واکنش ...

وسترن بلات

خدمات وسترن بلات آرکا طب روهام خدمات وسترن بلات شرکت آرکا طب روهام (ATR) به‌صورت یک پانل جامع انتخابی استخراج پروتئین از نمونه‌های بافتی، سلولی و باکتریایی تا تائید پروتئین هدف توسط وسترن بلات جهت پاسخگویی به ...

سنجش میزان زنده ماندنی سلول و سمیت مواد با آزمایش MTT و XTT

خدمات سنجش میزان زنده ماندنی سلول و سمیت مواد با آزمایش MTT و XTT شرکت آرکا طب روهام شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات سنجش میزان زنده ماندنی سلول و سمیت مواد را با آزمایش MTT و XTT به‌صورت یک پانل جامع شامل نگهداری و ...

سنتز ژن

شرکت آرکا طب روهام (ATR) با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری شرکت BIOMATIK کانادا خدمات سنتز ژن و ساب کلونینگ، به صورت یک پانل جامع، طراحی و صحت سنتز ژن شمارا در ویکتورهای مختلف، با انجام آزمایش‌های کنترل کیفی، ...

سنتز پپتید

خدمات سنتز پپتیدآرکا طب روهام خدمات سنتز پپتید شرکت آرکا طب روهام (ATR)، به‌صورت یک پانل جامع، صحت پپتید سنتز شدهٔ شمارا در حلال‌های مختلف، با آزمایش‌های سنجش کیفیت، ۱۰۰% تضمین می‌کند شرکت ATR قادر است پپتید را ...
پی سی آر PCR

پی سی آر PCR

&nb p; خدمات پی سی آر (PCR) آرکا طب روهام شرکت آرکا طب روهام (ATR)، انواع مختلفی از خدمات بر پایه پی سی آر PCR در راستای پاسخگویی به نیاز پروژه تحقیقاتی شما و همچنین خدمات بهینه‌سازی واکنش‌های پی سی آر  را در جهت تسهیل ...
طراحی سنتز پرایمر و پروب

طراحی پرایمر و پروب

خدمات طراحی پرایمر و پروب آرکا طب روهام با بهره‌مندی از خدمات شرکت آرکا طب روهام (ATR)، در زمینه طراحی پرایمر و پروب کیفیت، موفقیت و نتیجه بهتر آزمایش خود را تضمین کنید شرکت ATR در تمامی مراحل طراحی  درکنار شما ...
بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E. coli

بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E. coli

خدمات بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E coli آرکا طب روهام بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E coli توسط آزمایشگاه آرکا طب روهام ،شامل خدمات بهینه‌سازی کدون، به دنبال آن سنتز ژن و ساب کلونینگ، بیان پروتئین ...

استخراج وتلخیص DNA و RNA

خدمات استخراج وتلخیص DNA و RNA آرکا طب روهام استخراج وتلخیص DNA و RNA اولین گامی است که در مطالعه ژنتیکی موردتوجه قرار می‌گیرد تیم فنی  شرکت آرکا طب روهام (ATR)، خدمات استخراج وتلخیص DNA و RNA  را در جهت پاسخگویی به ...

error: امکان کپی برداری از اطلاعات وجود ندارد!!