بایگانی‌های بررسی چرخه سلولی - شرکت آرکا طب روهام

بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI

خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI شرکت آرکا طب روهام شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI به‌صورت یک پانل جامع، نگهداری و پاساژ رده‌های سلولی، سنجش میزان زنده ماندنی سلول ...

error: امکان کپی برداری از اطلاعات وجود ندارد!!