بیان و تخلیص پروتئین

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب جهت بررسی ساختار و عملکرد پروتئین و تولید مواد دارویی بیوتکنولوژی اهمیت زیادی دارد. در فروشگاه ATR-MED  طیف گسترده‌ای از محصولات ازجمله رزین‌ها، معرف‌ها، محیط‌های کشت، مارکرهای و پروتئینی و سیستم‌های دیالیز از برندها مطرح جهت بهینه نمودن بیان، تخلیص و عملکرد پروتئین نوترکین و همچنین اندازه‌گیری دقیق مقدار آن ارائه‌شده است. 

اسکرول به بالا