سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محیط کشت کپک ها و مخمر ها

محیط کشت کپک

در ابتدا برای تعریف محیط کشت کپک و مخمر نیاز است اطلاعاتی راجب کپک ها و مخمر ها داشته باشیم. کپک و مخمر به طور گسترده در محیط اطراف ما وجود دارد. به همین دلیل مطالعه و شناخت بیشتر مخمرها و کپک ها امروزه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مخمرها و کپک ها هر دو متعلق به قارچ های دارای میکروارگانیسم های یوکاریوتی هستند، تفاوت اصلی در این است که مخمرها موجودات تک سلولی هستند که بطور غیرمستقیم به طور عمده توسط شکافت باینری یا جوانه زدن تولید می شوند، در حالی که کپک ها چند سلول هستند و از نظر جنسی یا غیر جنسی تولید می کنند.

مخمرها:

مخمرها، میکروارگانیسم های تک سلولی یوکاریوتی هستند که به عنوان پادشاه قارچ ها طبقه بندی می شوند. تخمین زده می شود که آنها 1٪ از گونه های قارچی توصیف شده را تشکیل می دهند.اندازه مخمر بسته به نوع و محیط متفاوت است، به طور معمول با قطر 3-4 میکرون اندازه می گیرد، اگرچه برخی مخمرها می توانند به اندازه 40 میکرومتر رشد کنند.بیشتر مخمرها بطور غیرمعمول با میتوز تولید می شوند و بسیاری از آن ها با فرآیند تقسیم نامتقارن که به جوانه زدن معروف است، انجام می دهند.

آیا میدانید: کاربرد تست الایزا چیست؟

برخی از گونه های مخمر کربوهیدرات ها را به فرآیندی معروف به تخمیر، به دی اکسید کربن و الکل تبدیل می کنند. گونه های دیگر مخمرها، مانند کاندیدا آلبیکنس، پاتوژن های فرصت طلب هستند و می توانند باعث ایجاد عفونت در انسان شوند.

مخمرها در محیط بسیار متداول هستند و اغلب از مواد غنی از قند جدا می شوند. نمونه هایی شامل مخمرهای طبیعی است که روی پوست میوه ها و انواع توت ها (مانند انگور ، سیب یا هلو) وجود دارد و از گیاهان بیرون می زند (مانند انواع گیاهان یا کاکتوها). برخی از مخمرها در ارتباط با خاک و حشرات یافت می شوند. رنگ هایی که بیشتر در تخمیر مشاهده می شود سفید، سیاه و سبز است.

کپک ها

کپک ها قارچ های میکروسکوپی هستند که روی ماده گیاهی یا حیوانات زندگی می کنند. کپک از اسپورهای ریز و درشتی که در هوا شناور هستند رشد می کند. هنگامی که برخی از این اسپورها روی یک تکه مواد غذایی مرطوب قرار می گیرند، به کپک تبدیل می شوند. کپک غذا با تولید مواد شیمیایی که باعث تجزیه مواد غذایی شده و شروع به پوسیدگی می کند، خود را تغذیه می کند.هیچ کس نمی داند چه تعداد گونه قارچ وجود دارد، اما تخمین ها از ده ها هزار نفر تا شاید 300000 یا بیشتر متغیر است.

مخمر

بیشتر آن ها ارگانیسم های رشته ای (مانند نخ) هستند و تولید اسپور به طور کلی مشخصه قارچ ها است. این اسپورها را می توان با هوا، آب یا حشرات حمل کرد. کپک ها قدرت رقابتی کمی داشه و به همین دلیل تنها زمانی قابلیت رشد در محیط را دارند، که شرایط رشد برای میکروارگانیسم های دیگر مساعد نباشد. از جمله این شرایط می توان به:

  • pH پایین
  • وجود مقدار زیادی نمک و قند در محیط
  • رطوبت کم
  • وجود انتی بیوتیک

برخی از محیط کشت های اختصاصی

  1. (Yest Extract Glucose Cholranphenicol Agar (YGC
  2. (Sabouraud Dextrose Agar( SDA
  3. Potato Dextrose Agar
  4. Fungi Agar Base
  5. Corn meal agar
  6. Oxytetracyline Glucose yeast agar

موارد استفاده برخی از محیط های کشت کپک ها و مخمر ها

Bacillus cereus Selective Agar

محیطی انتخابی برای شناسایی سلول­ها و اسپورهای Bacillus cereus

Baird Parker Agar

جهت جداسازی انتخابی و شمارش استافیلوکوک ­های کوآگولاز مثبت (Staphylococcus aureus) از غذا و سطوح محیطی

Bile Esculin Agar یا BEA

برای شناسایی گروه D استرپتوکوکوس ­ها شامل انتروکوکوس­ ها استفاده می­ شود.

Blood Agar

بلاد آگار (Tryptic Soy Agar با 5% خون گوسفند)، برای کشت میکروارگانیزم­ ها استفاده می ­شود.

Brilliant Green Bile Broth

برای شناسایی کلی­ فرم­ ها (Coliforms) در آب و غذا. دارای لوله دورهام (Durham) جهت آشکارسازی گاز.

آیا میدانید: ژنتیک مولکولی چیست؟

بروسلا آگار (Brucella Agar)

محیط Brucella Agar با همین (Hemin) و ویتامین K برای کشت باکتری­ های بی­ هوازی.

Brucella Broth

محیط بروسلا به عنوان محیطی عمومی جهت کشت میکروارگانیزم­ ها توصیه می­ شود.

DG-18 Agar

برای جداسازی انتخابی و کشت کپک­ های خشک‌­زی‌ (Xerophilic)

Baird Parker Agar

جهت جداسازی انتخابی و شمارش استافیلوکوک ­های کوآگولاز مثبت (Staphylococcus aureus) از غذا و سطوح محیطی

Orange Serum Agar یا OSA

محیط Orange Serum Agar جهت جداسازی، کشت و شمارش میکروارگانیزم های مقاوم به اسید و فاسد کننده مانند مخمرها (e.g. Saccharomyces cerevisiae) و کپک ها (e.g. Aspergillus niger) ، Clostridium spp.، Lactobacillus spp.، Bacillus spp. و Leuconostoc spp. در آب میوه و کنسانتره آب میوه، به ویژه آب مرکبات، مطابق با تحقیقات Hays، Troy و Beisel استفاده می شود.

Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar یا YGC Agar

عصاره مخمر دارای گلوکز و کلرامفنیکل محیط YGC Agar، محیطی انتخابی برای جداسازی و شمارش مخمر ها و کپک ها در صنایع لبنی می باشد

مالت اکسترکت آگار (Malt Extract Agar)

عصاره مالت با 01/0% کلرآمفنیکل (Chloramphenicol) جهت کشت، جداسازی و نگهداری مخمرها و کپک ­ها توصیه می­ شود.

Brilliant Green Agar

محیط Brilliant Green Sulfa Agarبرای جداسازی انتخابی و افتراق .Salmonella spp استفاده می­ شود.

Sabouraud Dextrose (Sabdex) Agar

برای کشت قارچ ­ها از سطوح محیطی

R2A Agar

برای شمارش باکتری­ های هتروفیل در آب، به ویژه آب آشامیدنی

EC Medium

محیط EC برای شناسایی کلی­فرم­ های مدفوعی در دمای 44/5 تا 45/5 درجه سانتی­گراد استفاده می­ شود.

EMB Agar Levine

آیا میدانید: کدام محیط کشت میکروبی مناسب تر است؟

استفاده از محیط EMB Agar، Levin به عنوان محیطی انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل­ های گرم منفی (شامل کلی­فرم­ها و پاتوژن­های انتریک) توصیه می ­شود.

رز بنگال آگار با کلرآمفنی کل (Rose Bengal Agar with Chlorampenicol)

برای جداسازی انتخابی و شمارش مخمرها و کپک­ ها از سطوح محیطی

Potato Dextrose Agar or PDA

محیط کشت کپک

جهت کشت مخمرها و کپک­ ها از سطوح محیطی استفاده می ­شوند. مواد ضد عفونی کننده در این محیط خنثی می­ شوند.

Cooked Meat Medium

برای کشت میکروارگانیزم­ های هوازی، بی­هوازی و میکروآئروفیل (Microaerophillic)

سین آگار (CIN Agar)

محیط CIN Agar یا Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin برای جداسازی برای جداسازی Yersinia و Aeromonas استفاده می­ شود.

Standard Methods Agar with Lecithin and Tween 80

جهت شمارش باکتری­ های بی­هوازی در آب، غذا و محصولات لبنی و همچنین نمونه­ های محیطی. لیسیتین و توئین 80 مواد ضد عفونی کننده را خنثی می­کنند.

نتیجه گیری:

محیط کشت کپک و مخمر یکی از پرکاربردترین محیط ها برای تولید مخمر و کپک است. برخی از گونه های مخمر کربوهیدرات ها را به فرآیندی معروف به تخمیر، به دی اکسید کربن و الکل تبدیل می کنند. گونه های دیگر مخمرها، مانند کاندیدا آلبیکنس، پاتوژن های فرصت طلب هستند و می توانند باعث ایجاد عفونت در انسان شوند.مخمرها در محیط بسیار متداول هستند و اغلب از مواد غنی از قند جدا می شوند.

کپک غذا با تولید مواد شیمیایی که باعث تجزیه مواد غذایی شده و شروع به پوسیدگی می کند، خود را تغذیه می کند.

هیچ کس نمی داند چه تعداد گونه قارچ وجود دارد، اما تخمین ها از ده ها هزار نفر تا شاید 300000 یا بیشتر متغیر است.  همچنینکپک ها به علت داشت آنزیم های متعدد می توانند از کربوهیدرات ها، پکتین ها، لیپید ها و اسید های آلی پروتئین ها مصرف کنند.

برای خرید مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی و یا خرید تجهیزات آزمایشگاهی شما میتوانید با مراجعه به فروشگاه شرکت آثل طب از خدمات آزمایشگاهی برخوردار شوید.

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.