سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرکت آثل طب & آزمایشگاه آرکا طب روهام(ATR-MED)
سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاریخچه تولد علم میکروبیولوژی و محیط های کشت میکروبی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی مطالعه علمی بر روی میکروارگانیسم های تک سلولی،چند سلولی و بدون سلول است. در واقع میکروبیولوژی دروازه ای است برای مطالعه محیط کشت میکرووبی. محیط های کشت میکروبی مخلوطی از مواد است که باعث تحریک رشد و تمایز میکروارگانیسم ها می شود. محیط کشت حاوی مواد مغذی، منابع انرژی، عوامل محرک رشد، مواد معدنی، فلزات، نمک های بافر و عوامل ژله کننده (برای محیط های جامد) است. فرمول های پیچیده محیط کشت مرک نتایج آزمایش میکروبیولوژیکی دقیق، قابل تولید مجدد و تکرار پذیر را تضمین می کند. محیط کشت هنوز استاندارد طلایی در داروسازی و صنایع غذایی و آشامیدنی برای شمارش و تشخیص میکروارگانیسم ها هستند. محیط کشت میکروبی را می توان به صورت مایع (آبگوشت)، جامد (پلیت آگار) یا نیمه جامد (عمیق) تهیه کرد. محیط های جامد و نیمه جامد حاوی یک ماده جامد کننده مانند آگار یا ژلاتین هستند.

محیط کشت مرک شامل طیف گسترده ای از محیط کشت خشک به صورت پودر یا گرانول است. فناوری برتر دانه بندی شرکت مرک و سیگما حداکثر راحتی، ایمنی و بالاترین استانداردهای عملکرد صنعت را برآورده می کند. محیط کشت آماده استفاده در شرایط استاندارد تولید می شوند و مشکلات متعددی را در آزمایشگاه های میکروبیولوژی حل می کنند که در آن زمان، تجهیزات و پرسنل آموزش دیده اغلب کمبود دارند. محیط کشت مرک به صورت پلیت آماده استفاده 90 و 55 میلی متری آگار، بطری های مایع، لوله ها یا آمپول های 2 میلی لیتری ، آبگوشت و مایعات را برای آزمایش های میکروبی شما ارائه می دهد.

لیست محیط های کشت متداول و پرفروش

کاتالوگ نامبر نام محصول به انگلیسی نام محصول به فارسی خرید و سفارش محصول
69966 MRS Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Basic MRS براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
70191 Mueller Hinton Agar, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus مولر هینتون آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.46783   Tryptic Soy Agar with neutralizers, TSA with Lecithin, Tween®, histidine and sodium thiosulfate- ICR plus Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)   تریپتیک سوی آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
70192   Mueller Hinton Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus   مولر هینتون براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
STBMCTM12   Clear Fluid Thioglycollate Medium, pkg of 100 mL (12 Bottles with screw cap and septum), for aerobic bacteria, suitable for sterility testing, for use with Steritest®   تیوگلیکولات مدیوم شفاف برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
STBMFTM12   Fluid Thioglycollate Medium, pkg of 100 mL, Bottle with screw cap and septum, for anaerobic bacteria, suitable for sterility testing, for use with Steritest®   تیوگلیکولات مدیوم شفاف فلویید برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.07228   GranuCult® Buffered Peptone Water, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 6887, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA (BAM), APHA, EP, For the preliminary non selective enrichment of bacteria   پپتون واتر بافر گرانوله برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
P6685 Potato Dextrose Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Basic   پتیتو دکستروز براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
T0918   Terrific Broth, modified, powder   ترفیک براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
Y1375   YPD Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Basic    YPD براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
M7408   MacConkey Agar, suitable for microbiology, NutriSelect® Basic   مک کانکی آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
Y1500   YPD Agar  YPD آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
90922   Mueller Hinton Broth 2, suitable for microbiology, Cation-adjusted, NutriSelect® Plus   مولر هینتون براث 2 برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
L3147   LB Broth with agar (Miller), Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.   LB براث با آگار (میلر) برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
70152   Plate Count Agar, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus   پلیت کانت آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
60786   King Agar B, suitable for microbiology, NutriSelect® Basic   کینگ آگار B برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
Y2377   2x YT medium, Powder microbial growth medium   2x YT مدیوم برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
––   Potato Dextrose Agar, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus پتیتو دکستروز آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
MHA000P2N   Wallerstein Nutrient Broth, pkg of 2 mL, ampoule used to detect bacteria, yeast and mold in worts, beers, and other fermented products   والسترین نوترینت براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
1.46231   Tryptic Soy Agar with neutralizers, TSA with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate – ICR Contact plate, irradiated, triple packed for environmental monitoring (Isolator and Clean room)   تریپتیک سوی آگار با خنثی کننده برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
S1797   SOC Medium, For use in transformation   ساک مدیوم برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
STBMTSB12   Soybean Casein Digest Broth (TSB), pkg of 100 mL, Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi, suitable for sterility testing, for use with Steritest®   سوی بین کازئین دایجست براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
L2897   LB Broth with agar (Lennox), Highly-referenced microbial growth powder medium with Agar, low salt, suitable for salt-sensitive E. coli culture.   LB براث با آگار (لنوکس) برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
53286   Brain Heart Infusion Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus برین هارت اینفیوژن براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
70166   Skim Milk Powder, suitable for microbiology   پودر اسکیم میلک برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
22091   Tryptic Soy Agar, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus تریپتیک سوی آگار برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
M6030   M9, Minimal Salts, 5X, powder, minimal microbial growth medium محیط M9 مینیمال سالت برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
Y0626   Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids, Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements   هیست نیتروژن بیس بدون اسید آمینه برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
22092   Tryptic Soy Broth, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus تریپتیک سوی براث برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
L3522   LB Broth (Miller), Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture   LB براث (میلر) برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.
L3022   LB Broth (Lennox), Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.   LB براث (لنوکس) برای مشاهده و خرید محصول کلیک کنید.

میکروبیولوژی چیست؟

میکروبیولوژی مطالعه علمی میکروارگانیسم های تک سلولی (سلول منفرد)، چند سلولی (سلول کلنی) یا بدون سلول (فاقد سلول) است. میکروبیولوژِی توسط تعداد بیشماری زیرشاخه شامل ویروس شناسی، باکتری شناسی، آغازی شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی و انگل شناسی احاطه شده است.

میکروبیولوژی چیست؟

میکروارگانیسم های یوکاریوت دارای اندامک های متصل به غشا هستند که شامل قارچ ها و آغازیان هستند، در حالی که میکروارگانیسم های پروکاریوت (که همگی میکروارگانیسم هستند) به طور معمول فاقد اندامک های متصل به غشا بوده و بر اساس آن نیز طبقه بندی می شوند که شامل باکتری و آرکی ها هستند. به طور سنتی میکروبیولوژیست ها بر کشت، رنگ آمیزی و میکروسکوپ تکیه دارند. با این وجود، کمتر از 1% میکروارگانیسم های حاضر در محیط های معمول می توانند کشت داده شوند. میکروبیولوژیست ها اغلب بر ابزارهای زیست شناسی مولکولی نظیر شناسایی مبتنی بر توالی DNA، برای مثال توالی ژن 16S rRNA استفاده شده برای شناسایی باکتری ها، تکیه دارند.

ویروس ها به طور متغیر به عنوان ارگانیسم ها طبقه بندی شده اند، به طوری که به عنوان میکروارگانیسم های خیلی ساده یا مولکول های خیلی پیچیده در نظر گرفته شده اند. پریون ها (که هرگز به عنوان میکروارگانیسم در نظر گرفته نشده اند) توسط ویروس شناسان بررسی شده اند زیرا اثرات بالینی ایجاده شده توسط پریون ها به دلیل عفونت های ویروسی مزمن فرض شده اند و ویروس شناسان با کشف این پروتئین های عفونی به تحقیق پرداختند. وجود میکروارگانیسم ها قرن ها پیش از اینکه برای نخستین بار مشاهده شوند برای مثال توسط جینز در هند و مارکوس ترنتیوس وارو در روم باستان پیش بینی شده بود.

نخستین مشاهدات ثبت شده میکروسکوپی هاگدان مخمرها توسط رابرت هوک در سال 1666 بود، اما احتمالا کشیش یسوعی آتاناسیوس کرچر نخستین شخصی بود که میکروب ها را دید، و مشاهدات خود را درباره شیر و مواد فاسد شدنی در سال 1658 بیان کرد. آنتونی وان لیون هوک به عنوان پدر میکروبیولوژی در نظر گرفته شده به طوری که در سال 1670 با استفاده از مشاهدات خود میکروارگانیسم های ساده را نقاشی و آزمایش کرد. میکروبیولوژی علمی در قرن 19 از طریق کار لویی پاستور و رابرت کخ در میکروبیولوژی پزشکی ایجاد شد.

ادامه مطلب را در این مقاله بخوانید : تاریخچه تولد علم میکروبیولوژی

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.