سبد خرید 0
سبد خرید 0

تکنا

شرکت Tecna

شرکت Tecan ،پیشگام در تولید دستگاه‌ها و محلول‌های آزمایشگاهی است. این شرکت از محققان فعال در حوزه‌ی تشخیص بالینی و اکتشاف داروها حمایت می‌کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.