شرکت Hach
معرفی شرکت
admin

شرکت Hach

شرکت Hach در سال ۱۹۴۷ کلیفورد و کیتی هاچ، یک‌راه کاملاً جدید برای آنالیز آب اختراع کردند و ایده تأسیس شرکت Hach شکل گرفت. امروزه