اد جین
شرکتها
atrmed

شرکت addgene

شرکت addgene شرکت addgene به‌عنوان منبع ارائه‌دهنده انواع پلاسمیدها بوده و یک شرکت معتبر خصوصی محسوب می‌شود. این شرکت آمریکایی مبادله مواد ژنتیکی بین آزمایشگاه‌ها