شرکت BioTek
معرفی شرکت
admin

شرکت BioTek

شرکت BioTek در وینوسکی، ایالات متحده آمریکا، از پیشتازان جهانی در طراحی، ساخت، و توزیع نوآورانه تجهیزات آزمایشگاهی در حووزه علوم زیستی است.شرکت BioTek یک تولید کننده خصوصی در ورمونت است که تجهیزات آزمایشگاهی و نرم افزار مربوط به آن را در تحقیقات علوم زیستی تولید می کند.