شرکت Roche
معرفی شرکت
admin

شرکت Roche

شرکت Roche بنیان‌گذار شرکت Roche ، فریتس هافمن-لاروشه، یک کارآفرین پیشرو، معتقد بود که آینده متعلق به محصولات دارویی است. این شرکت در زمانی که انقلاب صنعتی