شرکت بایو رد Bio-Rad
معرفی شرکت
admin

شرکت بایو رد Bio-Rad

شرکت بایو رد  Bio-Rad شرکت بایو رد Bio-Rad ، یکی از پنج شرکت برتر دنیا در زمینه ارائه دستگاه های آزمایشگاهی، نرم افزار، مواد مصرفی