وسترن بلات

خدمات وسترن بلات آرکا طب روهام خدمات وسترن بلات شرکت آرکا طب روهام (ATR) به‌صورت یک پانل جامع انتخابی استخراج پروتئین از نمونه‌های بافتی، سلولی