بایگانی‌های خدمات آزمایشگاهی - شرکت آرکا طب روهام
سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی

سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی

سنجش آنتی بادی و سایتوکاین های موشی و انسانی توسط شرکت آرکا طب روهام  کافیست نمونه خود را به ما تحویل دهید؛ تیم فنی بخش خدمات الایزا شرکت آرکا طب روهام (ATR) نتایجی با بیشترین دقت و تکرار پذیری را به شما مشتریان ...

بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI

خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI شرکت آرکا طب روهام شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ PI به‌صورت یک پانل جامع، نگهداری و پاساژ رده‌های سلولی، سنجش میزان زنده ماندنی سلول ...
الکتروفورز-عمودی-و-افقی

الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی SDS-PAGE

خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی SDS-PAGE آرکا طب روهام  الکتروفورز مهم‌ترین روش برای جداسازی بیومولکول ها در آزمایشگاه می‌باشد خدمات الکتروفورز ژل افقی و ژل عمودی SDS-PAGE شرکت آرکا طب روهام (ATR) آماده پاسخگویی ...

error: امکان کپی برداری از اطلاعات وجود ندارد!!