بیومتیک
شرکتها
atrmed

شرکت BIOMATIK

شرکت BIOMATIK شرکت BIOMATIK از سال ۲۰۰۲ تاکنون باافتخار به ۱۰،۰۰۰ دانشمند از سرتاسر جهان خدمات مختلف آزمایشگاهی را ارائه داده است. این شرکت، علاوه