شرکت Abbexa
معرفی شرکت
admin

شرکت Abbexa

شرکت Abbexa شرکت Abbexa ،پیشگام در تولید آنتی بادی های اختصاصی،پروتئین ها،کیت هایELISA وسایر معرف ها برای تحقیقات علمی زیستی است. این شرکت ،طیف گسترده