شرکت Elabscience
معرفی شرکت
admin

شرکت Elabscience

شرکت Elabscience شرکت Elabscience یک شرکت پیشرفته زیستی فناوری است که به‌صورت تخصصی درزمینۀ واکنش‌های ایمونوآنتیوژنیک فعالیت دارد. محصولات این شرکت شامل کیت‌های الایزا ELISA،