سبد خرید 0
سبد خرید 0

استم سل

شرکت STEMCELL-Technologies

شرکت STEMCELL Technologies، یک شرکت بیوتکنولوژی کانادایی می‌باشد که برای تحقیقات علمی، محیط کشت سلولی، سیستم جداسازی سلول‌ها و لوازم آزمایشگاهی مربوط زیست‌شناسی سلولی را، تولید می‌نماید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.