سبد خرید 0
سبد خرید 0

شرکت سیگماآلدریچ

شرکت Sigma-Aldrich

شرکت سیگما آلدریچSigma-Aldrich ،یک شرکت فعال در زمینه مواد شیمیایی،علوم زیستی و بیوتکنولوژی آمریکایی،متعلق به شرکت مرکMerck KGaA است

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.