سبد خرید 0
سبد خرید 0

پرومگا

شرکت پرومگا Promega

شرکت پرومگا Promega، با مجموعه ای بیش از ۳۰۰۰ محصول در زمینه های ژنومیک، تجزیه و تحلیل بیان پروتئین، تجزیه و تحلیل سلولی، کشف مواد مخدر و هویت ژنتیکی است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.