سبد خرید 0
سبد خرید 0

پرکین المر

شرکت PerkinElme

شرکت پرکین المر PerkinElmer، یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که در حوزه‌ی سلامت انسان و محیط‌زیست شامل: آنالیزهای زیست‌محیطی، مواد غذایی و ایمنی مواد مصرفی، تصویربرداری پزشکی، تشخیص، بیوتکنولوژی، و تحقیقات علوم زیستی تمرکز دارد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.