سبد خرید 0
سبد خرید 0

اوریژن

شرکت اوریژن OriGene

شرکت اوریژن OriGene از روش های ژنتیکی در تحقیقات دارویی، بیوتکنولوژیک و آکادمیک استفاده کرده تا بتواند محصولات این شرکت را تولید کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.