سبد خرید 0
سبد خرید 0

کیاژن

شرکت کیاژن QIAGEN

شرکت کیاژن QIAGEN ،ارائه‌دهنده تکنولوژی نمونه و تست برای تشخیص مولکولی، آزمایش‌های کاربردی، تحقیقات علمی و دارویی است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.