سبد خرید 0
سبد خرید 0

تست-MTT

تست-MTT

مبنای تست MTT احیای ماده تترازولیم، با رنگ مشخص زرد که به‌وسیله فعالیت‌های متابولیکی سلول زنده (توسط آنزیم اکسیدوردوکتاز)، به ماده فرمازان بنفش‌رنگ تغییر می‌یابد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.