سبد خرید 0
سبد خرید 0

لایف تکنولوژی

شرکت Life-Technologies

شرکت Life Technologies، یک شرکت بیوتکنولوژی است که در نوامبر سال ۲۰۰۸ از طریق ادغام شرکت اینویتروژن Invitrogen و شرکت Applied Biosystems به وجود آمد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.