سبد خرید 0
سبد خرید 0

لایف اسپن بیوساینس

 شرکت Lifespan Biosciences)LSBio)، خدمات و محصولاتی ازجمله آنتی‌بادی‌ها، پروتئین هاوکیت ELISA را برای پژوهشگران در سراسر جهان ارائه می‌کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.