سبد خرید 0
سبد خرید 0

قندها،-استروئیدها،-اسیدهای-آمینه-و-نوکلئوتیدها

Sugars, steroids, amino acids and nucleotides

در زمینه تحقیقات بیولوژی مولکولی، نوکلئوتید ها در تکنیک مانند PCR، سنتز cDNA، ریل تایم پی سی آر (Real-Time PCR) و تعیین توالی استفاده می شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.