سبد خرید 0
سبد خرید 0

ترکیبات-هتروسیکلی-Heterocycles

ترکیبات هتروسیکلی Heterocycles

ترکیبات هتروسیکلی Heterocycles شامل اتم هایی از حداقل دو عنصر مختلف در حلقه هستند. بر اساس ساختار الکترونیکی، هتروسیکل ها می توانند به عنوان آروماتیک، اشباع و غیر اشباع طبقه بندی می شوند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.