سبد خرید 0
سبد خرید 0

هوک لبرتوری

شرکت Hooke-Laboratories

شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratories، یک شرکت خدماتی-تولیداتی در حوزه بیوتکنولوژی در لارنس کانزانش، در آمریکا می‌باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.