سبد خرید 0
سبد خرید 0

هچ

شرکت Hach

در سال ۲۰۰۴، شرکت Hach به Bruno Lange GmbH از آلمان پیوست تا بتواند با گسترش محلول‌های آنالیز آب، به یک سازمان جهانی تبدیل شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.