سبد خرید 0
سبد خرید 0

اکسیکن

شرکت Exiqon

شرکت Exiqon ، یکی از شرکت‌های پیشگام درزمینه تحقیقات RNA بوده که اکنون زیرمجموعه‌ای از شرکت کیاژن QIAGEN است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.