سبد خرید 0
سبد خرید 0

داکو

شرکت Dako

شرکت Dako،یکی از پیشگامان درزمینۀ تولید محلول‌های پاتولوژی می‌باشد که توسط آزمایشگاه‌های آسیب‌شناسی در سراسر جهان در مبارزه با سرطان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.