بایگانی‌های شرکتها - صفحه 2 از 2 - شرکت آرکا طب روهام
شرکت فرمنتاز Fermentas

شرکت فرمنتاز Fermentas

شرکت فرمنتاز Fermenta شرکت فرمنتاز Fermenta ، یک شرکت بیوتکنولوژی فعال در تولید محصولات بیولوژی مولکولی برای تحقیق و تشخیص در علوم زیستی است &nb p; در سال ۲۰۰۳، شرکت فرمنتاز Fermenta ، تجارت بین‌المللی خود با عنوان ...
شرکت گیبکو Gibco

شرکت گیبکو Gibco

شرکت گیبکو Gibco شرکت گیبکو Gibco ، یک شرکت شناخته‌شده در سطح جهانی در زمینه ارائه محصولات و خدمات کشت سلولی می‌باشد &nb p; بیش از ۵۰ سال است محصولات شرکت مذکور، پاسخ گوی نیاز جامعه علمی در زمینه تحقیقات سرطان ...
شرکت شیمیایی کیمن Cayman Chemical

شرکت شیمیایی Cayman Chemical

شرکت شیمیایی Cayman Chemical شرکت شیمیایی Cayman Chemical ، (که مقرر آن در آربور، میشیگان است) مواد شیمیایی لازم را در اختیار دانشمندان سراسر دنیا، جهت پیشبرد تحقیقات درزمینۀ سلامت انسان قرار می‌دهد شرکت شیمیایی کیمن Cayman ...
شرکت توکریس بیوساینس Tocris Bioscience

شرکت Tocris Bioscience

شرکت Tocri Bio cience شرکت Tocri Bio cience ، بیش از ۳۰ سال است که با دانشمندان همکاری داشته تا جامعه علمی را با جدیدترین و نوآورانه‌ترین محصولات تحقیقاتی حمایت و پشتیبانی کند این شرکت، فعالیت خود را با شعار درک نیاز ...
شرکت Thermo-Fisher-Scientific

شرکت Thermo Fisher Scientific

شرکت Thermo Fi her Scientific شرکت Thermo Fi her Scientific ،یک کمپانی پیشرفته آمریکایی در حوزه بیوتکنولوژی در قالب چندملیتی است این شرکت، شرکت پیشرو در ارائه محصولات و خدمات در حوزه علوم زیستی در جهان است و درآمد بیش از ۲۰ میلیارد ...
شرکت antibodies-online

شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodies-online

شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodie -online شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodie -online ، بیش از یک‌میلیون آنتی‌بادی، کیت الایزا، پروتئین و محصولات مرتبط را با از بیش از ۱۵۰ تأمین‌کننده ( upplier) ارائه می‌دهد شرکت ...
شرکت STEMCELL-Technologies

شرکت STEMCELL Technologies

شرکت STEMCELL Technologie ، یک شرکت بیوتکنولوژی کانادایی می‌باشد که برای تحقیقات علمی، محیط کشت سلولی، سیستم جداسازی سلول‌ها و لوازم آزمایشگاهی مربوط زیست‌شناسی سلولی را، تولید می‌نماید این شرکت با تلاش بی‌وقفه ...
شرکت Hooke-Laboratories

شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratories

شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratorie شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratorie ، یک شرکت خدماتی-تولیداتی در حوزه بیوتکنولوژی در لارنس کانزانش، در آمریکا می‌باشد این شرکت در سال ۲۰۰۷  توسط دکتر ایمونولوژیست سوازان ماریکس، ...
شرکت RayBiotech

شرکت RayBiotech

شرکت RayBiotech شرکت RayBiotech ، پیشرو در آماده‌سازی ابزار، تجهیزات و محصولات بررسی پروتئومیک، می‌باشد این شرکت اولین کتابخانه آنتی‌بادی سایتوکاینی را به‌صورت تجاری ارائه کرد و جایگاه خود را در زمینه تولید ...